Ambros Emanuel

hudební pedagog a kritik

Ambros Emanuel - hudební pedagog a kritik

(nar. 26. září 1885 v Kroměříži; zemřel v Brně 10. června 1955) studoval gymnázium a maturoval v roce 1904 v Jevíčku. Po studiích na FF FKU v Praze vyučoval zpěv a hudební výchovu v Ostravě, v roce 1914 přesídlil do Prostějova a v letech 1920 - 1937 byl profesorem Dívčího reformního reálného gymnázia v Olomouci. V závěru své pedagogické dráhy působil v Brně, kde hojně publikoval hudebně-historické stati v denním i v odborném tisku.