FRANCOUZSKÝ JAZYK

Povinný předmět maturitní zkoušky (písemná zkouška v délce 210 minut a ústní zkouška v délce 20 minut)

 

MATEMATIKA

Povinný předmět maturitní zkoušky (písemná zkouška v délce 240 minut)

 

CHEMIE A FYZIKA 

volitelné předměty maturitní zkoušky (písemná zkouška v délce 180 minut a ústní zkouška v délce 15 minut)

 

DĚJEPIS   

Volitelný předmět maturitní zkoušky (písemná zkouška v délce 210 minut a ústní zkouška v délce 15 minut)

 

ZEMĚPIS  

Volitelný předmět maturitní zkoušky (písemná zkouška v délce 210 minut a ústní zkouška v délce 15 minut)


POUŽÍVANÉ UČEBNICE

Pro předměty vyučované ve francouzštině používáme originální učebnice poskytované Francouzskou republikou.

Pro předměty vyučované v českém jazyce si žáci musí opatřit učebnice doporučené vyučujícím. v prvních dvou ročnících plní žáci povinnou školní docházku a učebnice jim zapůjčuje škola stejně jako všem žákům základních škol v České republice.