Ambrož Vlastimil

středoškolský profesor a publicista

Ambrož Vlastimil - středoškolský profesor a publicista

(nar. 18. dubna 1880 v Moravičanech; zemřel v Olomouci 30. ledna 1940) studium na Slovanském gymnáziu, na němž maturoval v roce 1900, mu bylo průpravou k univerzitnímu studiu klasické filologie (latiny a řečtiny) na UK v Praze. Působil v Uherském Hradišti, v Moravské Ostravě, v Boskovicích a v Hranicích. Od roku 1917 zakotvil natrvalo na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde učil až do svého penzionování v roce 1935. Od svých studií byl literárně aktivní. Publikoval články o dějinách svého rodiště, pověsti z vyprávění rodáků a Vzpomínky stařenky Vavrdové. V letech 1919 – 1925 byl kronikářem Moravičan. V roce 1928 publikoval ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy samostatnou přílohu s názvem Pověsti našeho kraje.