Bernatský Ladislav – básník a redaktor

básník a redaktor

Bernatský Ladislav – básník a redaktor

(narozen 31. května 1904 v Moravské Loděnici; zemřel v Olomouci 8. ledna 1982) je naším maturantem z roku 1923. Poté studoval na Filosofické fakultě MU v Brně. Psát začal již za studií. Kromě poezie se zabýval i překlady a historií francouzské literatury. V Brně byl členem literárního sdružení Moravské kolo spisovatelů. Řadu let působil jako redaktor a učitel u firmy Baťa ve Zlíně. Později pracoval v brněnských tiskárnách Novina. Hodně publikoval na stránkách Selských listů. V letech 1949 - 1950 byl starostou města Olomouce. Knižně vydal dvě sbírky básní: Mimo rodnou zem (1939) a Věčná květenství (1941). Jeho literární pozůstalost tvoří rukopisné poznámky, korespondence s literáty Moravského kola spisovatelů, překlady a teze dějin francouzské literatury.