Brůnová - Lachmanová Jitka, RNDr.

Lachmanová Jitka, RNDr. - stř. profesorka, básnířka a výtvarnice

Brůnová - Lachmanová Jitka, RNDr. - stř. profesorka, básnířka a výtvarnice

(nar. 27. července 1944 v Prostějově) žila v útlém dětství ve Stínavě, v letech 1950 – 1959 ve Štěpánově a pak v Prostějově. Po absolutoriu naší školy v roce 1961 vystudovala na PřF UP matematiku a chemiii. Po úspěšném rigorosu z matematiky získala v roce 1978 titul RNDr. Po desetiletém působení v Karviné se vrátila do Olomouce, kde vyučovala na SOU farmaceutickém a na G na Vlčinci. Přes 30 let aktivně působila v Jednotě českých matematiků a fyziků (i na centrální republikové úrovni). Publikovala v odborných časopisech i ve společenských periodikách, např. Betty, Xantipa aj. Její poezie doprovázela v Olomouci v roce 1993 fotografie Vladislava Galgonka „Stromy a lidé“. Rovněž sama maluje obrazy, které byly vystaveny i na univerzitách v Německu a ve Francii. Jubilantka udržuje významné kontakty s vědci a umělci po celém světě. V roce 2007 vyšla její půvabná monografie „Tiché ozvěny světla“.