Budík Miloslav, RNDr.

přírodovědec, básník, publicista a hudební pedagog

Budík Miloslav, RNDr. - přírodovědec, básník, publicista a hudební pedagog

(nar. 21. května 1935 v Hranicích na Moravě; zemřel v Olomouci 23. dubna 1999)

Pocházel z velmi skromných poměrů. Dětství prožil v Hranicích na Moravě. Gymnazijní primu a sekundu studoval na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli a pokračoval na Papežské koleji Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Zažil násilné ukončení této klášterní školy komunistickými bojůvkami STB v noci z 13. na 14. května 1950. Základní školní docházku pak dokončil na Svatém Kopečku, kde bydlela jejich rodina. Své kvalitní hudební vzdělání zúročil státní zkouškou z houslové hry na konzervatoři v Brně. Po absolutoriu vyučoval v letech 1956 - 1959 hře na housle v Dvorcích na Moravě a v hudební škole v Litovli. Následně působil 15 let jako violista v operním orchestru olomouckého divadla. Současně studoval dálkově Slovanské gymnázium a po maturitě v roce 1963 studoval učitelství biologie a zeměpisu na PřF UP. V období 1974 - 1977 byl laborantem v Ústavu sér a očkovacích látek a v letech 1977 - 1980 pracoval na katedře anatomie LF UP. V roce 1979 obhájil doktorát přírodních věd. Vrátil se k práci hudebního pedagoga v Uničově (1980 - 1984). Následně byl do roku 1988 vedoucím laboratoře osteologie na Teoretických ústavech LF UP a až do svého odchodu do důchodu v roce 1995 pracoval v chemickém průmyslu v závodech MILO Olomouc.

Strastiplná životní cesta pana RNDr. Miloslav Budíka nebyla překážkou v jeho kultivovaných intelektuálních aktivitách a v literární tvorbě. Nákladem vlastním vydal básnické sbírky intrapsychické lyriky „Pasáže arpeggia“ (1993) a “V paprscích stříbra“ (1994). Napsal i pozoruhodnou historickou studii „Spisovatel Jaroslav Durych a Olomouc“ (1996), kterou osobně věnoval „svému“ Slovanskému gymnáziu. Velkou péči věnoval i badatelské práci při studiu života a díla jednoho z nejvýznamnějších absolventů Slovanského gymnázia, profesora právní antropologie na Yale University (New Haven, Connectucat, USA), Dr. Leopolda Pospíšila. Ve spolupráci s profesorem SGO Luďkem Bartošem připravoval zajímavý kulturní projekt transferu Pásma nigerijské poezie v podání studentů Slovanského gymnázia (vzhledem k prudkému zhoršení zdravotního stavu dr. Budíka se projekt nerealizoval). Dr. Budík byl zakládajícím členem olomoucké pobočky nevládní organizace Společnost přátel Afriky, která od roku 2000 uctívá jeho památku udílením „Ceny Dr. Budíka“ těm, kteří se zasloužili o poznávání afrického kontinentu a mají vztah k Olomouci, příp. za dlouholetou činnost při rozvíjení přátelství s africkými národy. Pan RNDr. Miloslav Budík zemřel při literární práci na antologii básní o Svatém Kopečku, již v posledních dnech svého života, kdy již nemohl ani udržet v ruce tužku, alespoň diktoval. Pracovna tohoto vzácného člověka osiřela 23. dubna 1999.