Budík Miloslav, RNDr., – hudební pedagog, přírodovědec, básník

hudební pedagog, přírodovědec, básník

Budík Miloslav, RNDr., – hudební pedagog, přírodovědec, básník

(nar. 21. května 1935 v Hranicích na Mor.; zemřel v Olomouci dne 23. dubna 1999) měl cestu za vzdělání mimořádně komplikovanou. Primu a sekundu absolvoval na gymnáziu v Litovli a protože skromné poměry jeho rodiny další studium neumožňovaly, přestoupil na Papežskou kolej Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Činnost této klášterní školy (stejně jako všech klášterů v ČSR) byla ukončena v noci ze 13. na 14. duben 1950 přepadením komunistickými bojůvkami. Základní školní docházku tedy dokončil na Sv. Kopečku u Olomouce, kde rodina bydlela od roku 1950. Miloš vystudoval Pedagogickou hudební školu v Olomouci, státní zkoušky ze hry na housle složil v Brně. Poté působil na hudební škole ve Dvorcích na Moravě, v letech 1956 – 1959 byl učitelem na hudební škole v Litovli. V letech 1959 – 1974 byl violistou v operním orchestru Divadla Oldřicha Stibora. V roce 1963 maturoval v dálkovém studiu na Slovanském gymnáziu Olomouc. Následně se intenzivně věnoval studiu přírodních věd. V roce 1971 absolvoval studium biologie a zeměpisu, a završil je doktorátem z antropologie v roce 1979. Současně pracoval v laboratoři Ústavu sér a očkovacích látek (1974 – 1977), v letech 1977 – 1980 působil na Katedře anatomie LF UP, následně čtyři roky byl učitelem hudby v Uničově. V letech 1984 – 1988 vedl laboratoř osteologie na Teoretických ústavech LF UP a posléze až do svého odchodu do důchodu pracoval v závodech MILO. I při této až vyčerpávající „bitvě“ o chléb vezdejší byl zakládajícím a velmi aktivním členem olomoucké pobočky Společnosti přátel Afriky, psal básně, které vydal vlastním nákladem (např. sbírku Pasáže arpegia /1993/ a V paprscích stříbra /1994/). Je rovněž autorem rozsáhlé studie o Jaroslavu Durychovi, kterou věnoval Slovanskému gymnáziu.