Cekl Jan – novinář a spisovatel

novinář a spisovatel

Cekl Jan – novinář a spisovatel

(nar. 16. května 1894 v Uherském Ostrohu; zemřel v Olomouci 15. února 1962) chodil do obecné školy ve Štěpánově. Po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1913 studoval práva. Posléze se věnoval novinářské praxi. Od roku 1922 byl šéfredaktorem Moravského deníku v Olomouci a od roku 1947 šéfredaktorem Volného slova. Je autorem knihy Kraj, jímž táhla válka, napsal dramata Krutá láska (1925) a O svobodu; je rovněž autorem románu Tajemství skleněné koule. Jan Cekl měl velmi pěkný vztah ke Slovanskému gymnáziu, na němž sám získal středoškolské vzdělání. Byl redaktorem jeho jubilejních almanachů. V řadě sborníků publikoval své básně, dramata a romány (užíval pseudonym V. Příval).