Čermák Jan

středoškolský profesor, filatelista

Čermák Jan - středoškolský profesor, filatelista

(nar. 23. května 1854 v Havlíčkově Brodě; zemřel v Lázních Bělohrad 29. března 1940) po maturitě na gymnáziu ve svém rodišti studoval v letech 1873 - 1877 klasickou filologii na FF KFU v Praze. Svou pedagogickou praxi začínal jako suplent Českého gymnázia v Českých Budějovicích a následně v Hradci Králové. V letech 1880 - 1911 byl řádným profesorem latiny a řečtiny Slovanského gymnázia Olomouc. Svou kariéru završil coby Školní rada. V roce 1911 byl penzionován, v roce 1917 přesídlil do Prahy a v roce 1937 do Lázní Bělohrad. Psal do časopisu Krok, do výročních zpráv SGO a do filatelistických časopisů. Je pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech.