Černušák Gracián - hudební pedagog a spisovatel

hudební pedagog a spisovatel

Černušák Gracián - hudební pedagog a spisovatel

(nar. 19. prosince 1882 ve Ptení u Prostějova; zemřel v Brně 13. října 1961) po studiích na Slovanském gymnáziu (1893 - 1899), na nichž ho významně ovlivnil sbormistr prof. Viktor Navrátil, absolvoval septimu a oktávu na gymnáziu v Kroměříži, kde v roce 1901 maturoval. Svoji pedagogickou dráhu zahájil na Obchodní akademii v Hradci Králové. Od roku 1918 byl profesorem dějin hudby na brněnské konzervatoři a na JAMU. Mistrně ovládal hru na housle, na klavír a na varhany. Ve všech místech svého působení vedl pěvecký sbor a hojně publikoval. Je pochován v Čestné aleji na Centrálním brněnském hřbitově (č. 2).