Cholava Štěpán

profesor SGO, představitel dobové české inteligence v Olomouci

 Cholava Štěpán - profesor SGO, představitel dobové české inteligence v Olomouci

(nar. 19. září 1831 v obci Lutopecny u Kroměříže; zemřel v Olomouci 7. února 1891) po studiích filologie na vídeňské univerzitě byl mj. v letech 1870 - 1886 profesorem latiny a řečtiny na Slovanském gymnáziu Olomouc. Angažoval se v českých společenských kruzích, mj. se zasloužil o zřízení České měšťanské školy a Národního domu v Olomouci.