Col Rudolf, ThDr. – řk kněz, univerzitní profesor, filolog a překladatel

řk kněz, univerzitní profesor, filolog a překladatel

Col Rudolf, ThDr. – řk kněz, univerzitní profesor, filolog a překladatel

(nar. 29. října 1902 na Vsetíně; zemřel v Olomouci 21. srpna 1964) po maturitě v r. 1924 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval bohosloví v Olomouci a ordinován v r 1927. Byl katechetou v Ostravě, od r. 1936 na České reálce v Olomouci a v letech 1938-1945 profesorem římskokatolického náboženství na Slovanském gymnáziu. Po doktorátu teologie se v r.1936 habilitoval a byl jmenován docentem řečtiny na CM bohoslovecké fakultě. Rozbory starozákonních textů publikoval od r. 1931. Byl členem Družiny literární a umělecké od r.1937. Od r. 1945 mimořádným profesorem CM fakulty v Olomouci.