Damborský Jiří, PhDr., DrSc. – vysokoškolský pedagog, polonista, slavista

vysokoškolský pedagog, polonista, slavista

Damborský Jiří, PhDr., DrSc. – vysokoškolský pedagog, polonista, slavista

(nar. 22. května 1927 v Litovli) po maturitě na SGO v roce 1946 studoval polonistiku a slavistiku na FFUP. V letech 1950-1952 byl lektorem českého jazyka Poznaňské univerzity, 1960-1966 lektor češtiny na univerzitě ve Waršavě, do 1973 docent FFUP Olomouc, od 1989 řádný prof. WSP Opole, 1990 profesor FFUP, od 1991 vedoucí Katedry polonistiky a folkloristiky na FFOU Ostrava. V 70. letech byl politicky perzekvován. Žije v Ostravě.