Doležil Hubert - hudební historik, sbormistr a pedagog

hudební historik, sbormistr a pedagog

Doležil Hubert - hudební historik, sbormistr a pedagog

(nar. 25. října 1876 v Kunčicích pod Ondřejníkem; zemřel v Praze 10. června 1946) je členem dynastie kulturních osobností rodu Doležilů (syn Josefa (1848 - 1928) a starší bratr profesora AMU Metoda Doležila (1885 - 1971). Slovanské gymnázium vystudoval v letech 1887 - 1895 a následně absolvoval studia FF UK v Praze. V letech 1902 - 1908 působil na Slovanském gymnáziu jako pedagog. Za svého olomouckého působení byl sbormistrem pěveckého sdružení Žerotín a vedl kulturní rubriku deníku Pozor. Je autorem dokumentárně cenné knihy Politické a kulturní dějiny města Olomouce.