Dorazil Stanislav, JUDr. – advokát, kulturní a národopisný pracovník

advokát, kulturní a národopisný pracovník

Dorazil Stanislav, JUDr. – advokát, kulturní a národopisný pracovník

(nar. 5. května 1850 v Loučce u N. Jičína; zemřel ve Valašském Meziříčí 18. května 1924) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1872 odešel studovat filozofii do Prahy. Záhy přešel na studia práv, která uzavřel v roce 1881 promocí na Jagellonské univerzitě v Krakově. V roce 1884 si otevřel advokátní kancelář ve Strážnici, kterou v roce 1893 rozšířil převzetím advokátní kanceláře svého tchána v Hodoníně. V letech 1893 – 1900 působil i v Kroměříži, kde se mimořádně angažoval ve společenském životě. Založil Muzejní a knihovní jednotu, byl činovníkem Sokola a pěveckého sdružení Moravan, byl spolupořadatelem hanáckého oddělení na Národopisné výstave v Praze v roce 1895. Zemřel ve Valašském Meziříčí.