Doubravský Jaroslav, MUDr., CSc. - radiolog, univerzitní profesor

radiolog, univerzitní profesor

Doubravský Jaroslav, MUDr., CSc. - radiolog, univerzitní profesor

(nar. 3. listopadu 1916 v Kokorách; zemřel v Olomouci 8. ledna 1987) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1935. Válka a uzavření vysokých škol přerušily jeho brněnská studia medicíny těsně před dokončením. Po promoci 6.9.1945 pracoval v olomoucké nemocnici, od roku 1947 přednášel také medikům na LF UP. K 1. říjnu 1958 byl jmenován přednostou radiologického ústavu FN. Publikoval 75 vědeckých prací z gasteroenterologie, radiodiagnostiky karcinomu jícnu a dozimetrie. Mj. byl i členem poradní komise Ministerstva zdravotnictví pro radiologii. Podílel se i na práci Sekce lékařství VSMO.