Doucha František - středoškolský pedagog, vlastivědný pracovník, autor pověstí

středoškolský pedagog, vlastivědný pracovník, autor pověstí

Doucha František - středoškolský pedagog, vlastivědný pracovník, autor pověstí

(nar. 17. září 1881 v Topoli u Chrudimi; zemřel v Olomouci 14. února 1965) po studiích dějepisu a zeměpisu na UK v Praze působil jako středoškolský profesor v Kyjově, ve Strážnici a v letech 1912 - 1935 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Zde byl od roku 1919 členem výboru VSMO, spoluredaktorem jejího časopisu, a od roku 1926 správcem odd. historického a uměleckoprůmyslového muzea. V letech 1935-1939 byl ředitelem Masarykova gymnázia na Vsetíně.