Drábek Jan, PhDr. - středoškolský profesor, archivář města Olomouce a spisovatel

středoškolský profesor, archivář města Olomouce a spisovatel

Drábek Jan, PhDr. - středoškolský profesor, archivář města Olomouce a spisovatel

(nar. 15. září 1902 se na Klášterním Hradisku v Olomouci; zemřel tamtéž 17. března 1972)

Po maturitě na Slovanském gymnáziu studoval v letech 1921-1925 historii, zeměpis a češtinu na FF UK ty v Praze. Poté učil na slovenských a českých školách (PhDr. v roce 1927). Původní aprobaci si rozšířil o hospodářský zeměpis pro výuku na obchodních akademiích. Jako státní profesor působil od roku 1935 na Veřejné obchodní škole ústavu hraběte Pöttinga v Olomouci a v letech 1947-1958 na Obchodní akademii v Olomouci. Poslední léta před důchodem byl politicky perzekvován a musel dojíždět do Uničova (v letech 1958 – 1966 učil na tamní Střední průmyslové škole a obchodní akademii češtinu a dějepis). Souběžně se svým pedagogickým působením vykonával v letech 1947 - 1956 funkci archiváře hl. města Olomouce (po prof. Václavu Nešporovi). Volný čas věnoval rodině a spolkovému životu. Byl mj. členem Vlastivědné společnosti musejní v Olomouci, Společnosti přátel starožitností aj. V prázdninových měsících organizoval učitelské vzdělávací kurzy. Byl jejich duší ve Frýdlantě nad Ostravicí (1929), v Českém Krumlově (1931) a na Svatém Kopečku (1932).

Publikoval např. v olomouckém Našinci, Vychovatelských listech, Zprávách Vlastivědného ústavu v Olomouci. Jeho zajímavé články o historii olomouckého školství najdeme ve třech jubilejních sbornících Slovanského gymnázia v Olomouci, vydaných v letech 1947, 1957, 1967. Ze setkání s Boženou Mrštíkovou vydal v roce 1943 jako soukromý tisk Hovory s B. Mrštíkovou, později vyšla knižně v roce 1945. O rok později vyšla v Lošticích jeho historická publikace Moravský generální seminář. Další jeho prací byla Olomouc v revolučním roce 1848, vydaná v roce 1948. V roce 1957 vyšla tiskem kniha Olomoucký orloj. Značnou dokumentární hodnotu mají vzpomínky prvního předsedy Senátu ČSR dr. Mořice Hrubana, místopředsedy Šrámkovy Čs. strany lidové, které Dr. Drábek zaznamenával koncem 2. světové války. Vzpomínky nazvané Z časů nedlouho zašlých, vyšly v roce 1967 v Římě a ilegálně byly dováženy do Československa.