Eliáš-Žáček Bohuslav, PhDr. – pedagog, historik, překladatel a prozaik

pedagog, historik, překladatel a prozaik

Eliáš-Žáček Bohuslav, PhDr. – pedagog, historik, překladatel a prozaik

(nar. 6. ledna 1920 v Brně; zemřel Prostějově 1. května 2005) působil od roku 1946 jako asistent na FF UP u významného filozofa, publicisty a prvního rektora Univerzity Palackého J. L. Fischera. Byl prvním doktorem filozofie na obnovené olomoucké univerzitě! Převážnou část své aktivní pedagogické dráhy působil na gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově (1956-1959 a od roku 1962 do roku 1980). Na Slovanském gymnáziu učil v letech 1953 – 1956 a ve škol. roce 1994-1995. Měl rozsáhlé jazykové znalosti (6 cizích jazyků) a mimořádný kulturní přehled. Hojně publikoval v regionálních časopisech. Je autorem německo – českého slovníku pro oděvní výrobu. Zajímavými články přispěl i do jubilejních almanachů Slovanského gymnázia. V minulém režimu byl persekvován, po roce 1989 byl vyznamenán stříbrnou medailí UP.