Glos Otakar, PhDr.

matematik, filozof a vysokoškolský pedagog

Glos Otakar, PhDr. – matematik, filozof a vysokoškolský pedagog

(nar. 4. srpna 1907 v Náměšti nad Oslavou; zemřel v Praze 12. října 1985) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1926 studoval matematiku a deskriptivní geometrii na UK v Praze. Po absolutoriu v roce 1931 byl na stáži na univerzitě v Hamburku, kde studoval psychologii. Po návratu do vlasti se věnoval psychologii, filozofii a sociologii na filozofické fakultě v Praze. V roce 1934 byl promován doktorem filozofie. V době hospodářské krize působil jako výpomocný učitel na měšťanské chlapecké škole v Praze a poté přešel do Nymburku, kde učil na gymnáziu. V roce 1935 učil na škole na Kladně a v následujícím školním roce byl jmenován profesorem matematiky a deskriptivní geometrie na gymnáziu v Kolíně. V roce 1957 se vrátil na stavební fakultu ČVUT s určením pro Vysokou školu železniční. V roce 1960, po jejím přeložení do Žiliny, působil na elektrotechnické fakultě ČVUT, až do svého penzionování v roce 1972. Nadále však jako externista vedl konzultace z lineární algebry v dálkovém studiu. Hojně publikoval v odborném tisku a to jak z oblasti matematiky, tak i psychologie.