Gorazd – Pavlík Matěj – biskup pravoslavné církve, národní hrdina

Pavlík Matěj – biskup pravoslavné církve, národní hrdina

Gorazd – Pavlík Matěj – biskup pravoslavné církve, národní hrdina

(nar. v Hrubé Vrbce u Hodonína 26. května 1879; popraven v Praze 4. září 1942) po maturitě na kroměřížském gymnáziu v roce 1898 přešel do Olomouce, kde studoval bohosloveckou fakultu (vysvěcen na kněze v roce 1902). Od října 1905 do července 1908 řídil v Kroměříži krajanský katolický týdeník a v následujících letech až do první světové války vydával nezávislý církevní časopis Právo národa. Po roce 1918 se stal vůdcem nového náboženského hnutí a byl vysvěcen jako první biskup Církve československé husitské (v letech 1923 – 1924 vyučoval náboženství na Slovanském gymnáziu). Následně rozvíjel mimořádné aktivity v pravoslavné církvi. Na svých misijních cestách vysvětloval modlitby, nacvičoval liturgické texty, ve farnostech navštěvoval rodiny, konal církevní obřady a přednášky. Pod jeho vedením byla připravena Konference českého hnutí pravoslavné mládeže, která se uskutečnila v červnu 1931 v Přerově. V červenci téhož roku byl iniciátorem sjezdu pravoslavných intelektuálů a byla založena Liga pravoslavné kultury v Československu.

Biskup Gorazd vysvětil řadu z jeho iniciativy nově vybudovaných pravoslavných chrámů (ve Štěpánově, ve Vílémově, v Řimicích, v Chudobíně a ve Střemeníčku). Dne 13. května 1937 posvětil základní kámen chrámu sv. Gorazda v Olomouci a o dva roky později 29. května 1939 vysvětil celý nově vybudovaný chrám. Tato událost se nesmazatelně vepsala i do dějin města Olomouce, neboť její oslava byla spontánní manifestací odporu Olomoučanů proti okupační moci. Do července 1939 působil biskup Gorazd v Přerově, pak se přestěhoval do Olomouce a koncem roku 1940 přesídlil do Horních Počernic u Prahy, kde se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Za poskytnutí úkrytu výsadku Anthropoid, který provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze (duchovním správcem tohoto chrámu a blízkým Gorazdovým spolupracovníkem byl bývalý žák Slovanského gymnázia ThDr. Vladimír Petřek) byl nacistickým stanným soudem odsouzen k trestu smrti a 4. září 1942 popraven. Při příležitosti 55. výročí mučednické smrti biskupa Gorazda mu za prokázané hrdinství prezident republiky Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka – I. třídy in memoriam.