Haderka František

ředitel Slovanského gymnázia, publicista, regionální politik

Haderka František - ředitel Slovanského gymnázia, publicista, regionální politik

(nar. 3. července 1886 v Kroměříži; zemřel 21. srpna 1945 v Olomouci) pocházel z Kroměříže. Po maturitě ve svém rodišti v roce 1904 studoval FF KFU v Praze. První světovou válku absolvoval na frontě a po návratu v roce 1919 – 1920 na DRRG v Olomouci, 1920 - 1921 na Učitelském ústavu tamtéž, následně do roku 1926 na České reálce, odkud odešel jako ředitel České reálky v Šumperku. K 1. září 1934 byl jmenován ředitelem Slovanského gymnázia Olomouc, kde setrval do začátku okupace, kdy byl internován. Byl autorem řady dobových pedagogickým spisů, byl zpravodajem Lidových novin. Od roku 1920 byl jednatelem Matice školské, aktivně pracoval ve VSMO a od roku 1922 v Družstva českého divadla. V Šumperku byl předsedou místního odboru Národní jednoty, od září 1935 jednatelem jejího ústředního výboru a následně členem Národní rady v Praze a její odbočky v Brně. Pan ředitel Haderka je pohřben v Olomouci. Jeho náhrobek je vyzdoben bronzovým reliéfem od akademického sochaře Julia Pelikána.