Hajn Václav, RNDr., CSc. - antropolog, vysokoškolský učitel

antropolog, vysokoškolský učitel

Hajn Václav, RNDr., CSc. - antropolog, vysokoškolský učitel

(nar. 14. listopadu 1941 v Olomouci; zemřel tamtéž dne 26. února 2006) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1959 vystudoval na PřF UP obor učitelství biologie a chemie. Učil na gymnáziu v Šumperku a posléze na Gymnáziu v Olomouci - Hejčíně. Od roku 1988 byl odborným asistentem katedry zoologie a antropologie PřF UP. Na všech svých působištích se věnoval dermatoglyfice (etnické, defektům a chorobám, dědičností). Publikoval desítky vědeckých prací. Na svoji odbornou erudici upozornil už svou diplomovou prací, věnovanou dermatoglyfickému výzkumu jednovaječných dvojčat, kterou zaujal i na Mezinárodním antropologickém kongresu v Římě.