Hanzlík Richard – příslušník II. a III. odboje, exilový spisovatel

příslušník II. a III. odboje, exilový spisovatel

Hanzlík Richard – příslušník II. a III. odboje, exilový spisovatel

(nar. 19. května 1917 v Olomouci; zemřel 13. května 2000 v Torontu) maturoval na olomoucké české reálce v roce 1935. Po studiu na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě byl vojákem z povolání. Za okupace se zapojil do protinacistického londýnského odboje ve skupině Cvaly – Eva, působící na Kroměřížsku a na Valašsku. Za odbojovou činnost obdržel několik vyznamenání. V roce 1948 byl jako prozápadně orientovaný důstojník v hodnosti štábního kapitána vyřazen z činné služby, degradován, vystěhován z bytu a s rodinou deportován do pohraničí. Směl pracovat jen manuálně na izolaci parovodního potrubí. Byl autorem rozhlasových adaptací děl E.A. Poe, Ch. Dickense, O. Wilda ad., které uplatnil pod pseudonymem v brněnském rozhlasovém studiu. V roce 1965 emigroval do Dánska a posléze do Kanady. Stesk po rodišti léčil psaním. Přispíval do krajanského tisku v Kanadě i v USA. Psal postřehy z cest i historické studie. Společně se svým přítelem Miroslavem Hanákem napsal knihu Laffayette, která vyšla v Torontu. Vzpomínkou na rodně město jsou jeho Staré pověsti z Olomouce.