Hoch Jan, JUDr.

advokát, prozaik, pěvec

Hoch Jan, JUDr. – advokát, prozaik, pěvec

(nar. v Hrubčicích na Prostějovsku 21. prosince 1860; zemřel v Prostějově 18. března 1925) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1879 absolvoval v Praze práva. Svou advokátní kancelář měl v Prostějově, kde se čile zúčastnil českého národního a spolkového života. Byl prostějovským starostou Sokola, předsedou pěveckého spolku Orlice a sám vynikal jako tenor. Patřil do okruhu přátel Ondřeje Přikryla a Otokara Březiny. Přispíval do Humoristických listů a v roce 1903 vydal v Prombergerově nakladatelství v Olomouci knihu „Hanácké obrázky“.