(nar. 27. července 1856 v Náměšti na Hané; zemřel v rodišti 1. června 1916) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1876 studoval práva v Praze. Po promoci pracoval jako koncipient v Brně, odkud odešel do vládní administrativy do Vídně. Po návratu do Brna byl od roku 1915 vícepresidentem Moravského místodržitelství. Zasloužil se mj. o založení olomouckého muzea, byl členem Ústřední komise pro umělecké a historické památky ve Vídni. Literárně činný byl již od studií na Slovanském gymnáziu.