Hromada Jan, MUDr.

významný lékař, anatom, univerzitní profesor

Hromada Jan, MUDr. - významný lékař, anatom, univerzitní profesor

(nar. 18. června 1909 v Hrušce u Prostějova; zemřel v Hradci Králové 8. dubna 1970) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1928 studoval medicínu na UK v Praze (1934). Od roku 1946 budoval a vedl na UP v Olomouci ústav normální anatomie. Byl prvním učitelem anatomie na LF UP! Od roku 1947 vedl i ústav histologický a embryologický. V roce 1948 se habilitoval. V roce 1951 byl jmenován přednostou Anatomického ústavu Vojenské lékařské akademie. Publikoval na 150 odborných studií a spisů. Za svoji rozsáhlou vědeckou práci byl oceněn zlatou medailí UP, zlatou medailí UK a Medailí J. A. Purkyně. Měl vřelý vztah k rodnému kraji. Jeho nejoblíbenějším místem dovolených byla Haná, která se stala i místem jeho posledního odpočinku (ÚOH).