Hromada Jan, MUDr., DrSc.

lékař, anatom, vysokoškolský učitel

Hromada Jan, MUDr., DrSc. - lékař, anatom, vysokoškolský učitel

(nar. 18. června 1909 v Hruškách u Prostějova; zemřel v Hradci Králové 8. dubna 1970) ukončil studium na Slovanském gymnáziu maturitou v roce 1928. Na UK v Praze absolvoval studia medicíny. Od roku 1946 působil na UP v Olomouci, kde budoval ústav normální anatomie, který po léta vedl a založil i pracoviště histologické a embryologické. V roce 1948 se habilitoval jako docent normální anatomie. V roce 1951 byl jmenován přednostou Anatomického ústavu Vojenské lékařské akademie. Publikoval přes 150 vědeckých prací a řadu studijních textů pro mediky. Jeho přínos vědě byl oceněn zlatou medailí UK a UP i medailí J. E. Turkyně. Prof. Hromada miloval Hanou, rád sem zajížděl a po své smrti v roce 1970 spočinul na Ústředním hřbitově v Olomouci.