Janošík Jan, MUDr

profesor anatomie na UK, zakladatel české anatomické školy

Janošík Jan, MUDr, - profesor anatomie na UK, zakladatel české anatomické školy

(nar. 26. června 1856 ve Vrbátkách u Prostějova; zemřel v Praze 8, května 1927) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1877 studoval medicínu v Praze. Už za dva roky po promoci se habilitoval, v roce 1885 byl jmenován mimořádným profesorem a 1893 řádným profesorem histologie a embryologie na LF UK v Praze. Ve svém oboru byl uznávaným odborníkem i v cizině. Od roku 1902 byl řádným členem ČSAV, v letech 1898 – 1899 byl děkanem pražské lékařské fakulty a dne 25. června 1910 byl zvolen rektorem University Karlovy v Praze. Zastupitelstvo Vrbátek ho jmenovalo čestným občanem obce (autorem diplomu je akad. malíř Janko Köhler). Prof. Jánošík za tuto poctu poděkoval „hanáckym dopisem“, k němuž byl přibalen výtisk jeho instalační přednášky a podepsaný portrét. V dopise se mj. praví: „…tak Vám za všecke te pocte děkoho, obzvlášť proto, že je od rodné obce, kde sem, dež sem bel docentem, nemohl dostat ani domovské lest, no dale mně ho Štétovice…“.

Prof. Jánošík založil a byl v letech 1894 - 1926 přednostou Anatomického ústavu LF UK v Praze. Napsal řadu odborných knih, které byly později přeloženy do angličtiny, ruštiny, italštiny, němčiny a francouzštiny. Pro mediky vydal i první českou učebnici „histologie a mikroskopická anatomie“ (1892), v letech 1897 - 1901 učebnici „Anatomie člověka I., II.“ a v letech 1897 - 1904 sedmidílný Anatomický atlas. K jeho sedmdesátinám mu zaslal děkovný dopis sám president T.G. Masaryk (datováno v Lánech 24. června 1926).