Kadeřávek Eugen, PhDr.

univ. profesor, křesťanský filozof a filolog

Kadeřávek Eugen, PhDr. - univ. profesor, křesťanský filozof a filolog

(nar. 16. července 1840 v Německém (Havlíčkově) Brodu; zemřel v Želivě 3. května 1922) gymnázium studoval ve svém rodišti a v Jihlavě, kde maturoval. Ve svých 19 letech vstoupil do Premonstrátského řádu v Želivě . Na kněze byl vysvěcen v roce 1864. Na KFU v Praze studoval klasickou filologii (řečtinu a latinu), v roce 1871 byl promován doktorem filosofie. Následně působil jako středoškolský profesor ve svém rodišti, v letech 1872 - 1891 byl profesorem Slovanského gymnázia Olomouc, na němž učil latině, řečtině a filozofii. Současně přednášel i na olomoucké bohoslovecké fakultě. V roce 1891 byl povolán na KFU do Prahy, kde byl jmenován řádným profesorem křesťanské filozofie. Poslední léta svého života prožil v ústraní v Želivě.