Klega Vilém, PhDr., CSc.

pedagog UP v oboru andragogika, činovník Sokola

Klega Vilém, PhDr., CSc. - pedagog UP v oboru andragogika, činovník Sokola

(nar. 3. února 1934 Ostravě) se ve 14 letech přestěhoval s rodiči do Olomouce, kde nastoupil do kvinty Polívkova reálného gymnázia. Po jeho sloučení se Slovanským gymnáziem maturoval v roce 1952 ve třídě D prof. Vladimíra Srovnala. Po studiích učitelství češtiny, dějepisu a občanské nauky na PdFUP, působil jako učitel na základních školách a v učňovském školství. Během praxe si v letech 1957 – 1969 rozšířil své vzdělání studiem dějepisu a následně češtiny na FF UP. Doktorát z filosofie obhájil v roce 1968 v oboru československé dějiny. V roce 1985 obhájil vědecko-pedagogický titul kandidát pedagogických věd. Na Filozofické fakultě působil jako odborný asistent se specializací na andragogiku (výchova a vzdělávání dospělých) v podnikové sféře, tj. na problematiku zdokonalování kvalifikace souběžně s výkonem profese. Hojně publikoval v odborných časopisech, psal učební texty a výzkumné zprávy; od roku 1990 publikoval novinové články s politickou tématikou a články se sokolskou tématikou v sokolských časopisech a sbornících. V roce 1989 byl Občanským fórem delegován jako poslanec do tehdy zrekonstruovaného Severomoravského KNV. Následně vyvíjel aktivity na komunální úrovni v Občanské demokratické alianci. V roce 1990 se významně podílel na obnově Československé obce sokolské na Olomoucku, byl místostarostou a vzdělavatelem Sokola Olomouc, následně starostou Sokola Olomouc a posléze až dosud vzdělavatelem Sokolské župy Olomoucké -Smrčkovy.