Konečný Bohumil, MUDr.

docent válečné chirurgie

Konečný Bohumil, MUDr., CSc. plukovník - docent válečné chirurgie

(nar. 3. srpna 1929 v Brodku u Konice) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1948 vystudoval medicínu na LF UP. Jeho další osud je spojen s Vojenským lékařským a doškolovacím ústavem v Hradci Králové. Svými znalostmi, zkušenostmi a vynikající operační technikou se vypracoval na uznávaného chirurga v oblasti gastroenterologie a chirurgie žlučových cest. A od roku 1958 až do svého odchodu do důchodu v roce 1991 byl vedoucím katedry válečné chirurgie a od roku 1985 řídil i II. chirurgickou kliniku FN v Hradci Králové. V naší i zahraniční odborné literatuře publikoval kolem 80 původních prací, na nejrůznějších odborných fórech přednesl 90 lékařských sdělení. Přednášel medikům, napsal 3 vysokoškolské učebnice a 9 učebních textů. Obhájil 17 závěrečných výzkumných zpráv, pro potřeby vojenského zdravotnictví zpracoval kolem 200 expertizních a vývojových zpráv. Svou prací se zasloužil o profesionální růst nových generací lékařů a přispěl k šíření dobrého jména našeho vojenského zdravotního školství. Za celoživotní lékařskou, vědeckou a učitelskou práci patří našemu spolužákovi z maturitního ročníku 1948 Bohumilu Konečnému uznání, upřímný dík a obdiv.