Kosatík Alois, MUDr., CSc.

univ. prof., přednosta Ústavu soudního lékařství LF UP

Kosatík Alois, MUDr., CSc. – univ. prof., přednosta Ústavu soudního lékařství LF UP

(nar. 2. září 1932 v Olomouci; zemřel tamtéž 30. 12. 1999) prožil svůj život v Olomouci. V roce 1951 maturoval na Slovanském gymnáziu a po studiích medicíny na LF UP pracoval v letech 1957 – 1960 na OÚNZ v Zábřehu na Moravě. V roce 1960 přešel do Fakultní nemocnice v Olomouci. V letech 1961 – 1991 působil jako šéf Ústavu soudního lékařství a medicínského práva LF UP. Bohatě publikoval, byl i autorem řady studijních textů pro mediky (otec bývalého primátora města Olomouce a posléze hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka).