Kratina Ferdinand, PhDr.

filozof, jazykovědec, docent psychologie

Kratina Ferdinand, PhDr. – filozof, jazykovědec, docent psychologie

(nar. 7. května 1885 v Brně; zemřel tamtéž 14. prosince 1944) je jedním z profesorů Slovanského gymnázia (v letech 1921 – 1934 učil na našem gymnáziu francouzštinu a němčinu), kteří vynikli i na akademické půdě. Pocházel z Brna, na tamním gymnáziu maturoval a v letech 1903 – 1908 vystudoval na pražské filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity francouzštinu, němčinu, filozofii a psychologii. I při působení na Slovanském gymnáziu se neustále vzdělával, prováděl výzkumy a průběžně publikoval. Napsal zde svoji doktorskou i habilitační práci, které obhájil na MU v Brně. Je mimořádně významným autorem dosud nepřekonané třídílné Pedagogické encyklopedie (1938, 1939 a 1940). Několikrát studijně pobýval na univerzitách v Mnichově a v Paříži.