Kratochvíl Josef, MUDr. - lékař, fejetonista, sběratel pověstí

lékař, fejetonista, sběratel pověstí

Kratochvíl Josef, MUDr. - lékař, fejetonista, sběratel pověstí

(nar. 22. listopadu 1881 v Náměšti na Hané; zemřel v Přerově 16. prosince 1962) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1901. Po pražských studiích lékařství byl sekundářem v porodnici Zemské nemocnice v Olomouci.. Po krátkém pobytu na frontě působil většinu válečných let jako chirurg olomoucké vojenské nemocnice. Zbytek života prožil v Přerově, kde byl v letech 1918 - 1952 renomovaným gynekologem. Ve zvláštní úctě měl své rodiště Náměšť na Hané, kterému věnoval v roce 1925 sborník „Na paměť sjezdu rodáků“ (s pozoruhodnou studií o F.S.Procházkovi), ilustrovanou barevnými reprodukcemi obrazů Augustina Mervarta. V roce 1936 vydal nákladem vlastním publikaci „čtyřicet let župy Ústřední jednoty českých lékařů“. Zapsal rovněž celou řadu pověstí. Jeho fejetony „Na toulkách kolem Středozemního moře“ vycházely na pokračování v olomouckém Pozoru (šifra DRIK). Publikoval i odborně v Časopisu lékařů českých.