Krč Ivo, MUDr.

universitní profesor vnitřního lékařství

Krč Ivo, MUDr. - universitní profesor vnitřního lékařství

(nar. 24. dubna 1932 v Olomouci) po maturitě na Slovanském gymnáziu studoval od roku 1950 LF UP. Od roku 1960 působil na II. Interní klinice (od roku 1990 docent, 1991 universitní profesor) Fakultní nemocnice Olomouc. Od roku 1991 byl přednostou této kliniky. Souběžně přednášel v letech 1962-1990 internu studujícím medicíny na LF UP. Je autorem skript pro VI. Ročník studia lékařství. Od roku 1972 se aktivně podílel na výzkumu Mezinárodní společnosti pro chemo a imunoterapii IGCI ve Vídni. Napsal 160 vědeckých prací v oboru hematologie a onkologie (z toho 40 bylo publikováno v zahraničí).