Křupka Stanislav

středoškolský profesor, kulturní pracovník

Křupka Stanislav – středoškolský profesor, kulturní pracovník

(nar. 7. května 1907 ve Skalce na Prostějovsku; zemřel v Olomouci 25. listopadu 1972) Po maturitě na prostějovském gymnáziu studoval v letech 1928-1932 FF UK v Praze obor čeština – němčina a státní knihovní školu. Po promoci působil jako středoškolský učitel na České reálce v Olomouci, kde byl do roku 1937 prozatímním profesorem češtiny a němčiny. Na ČRO se vrátil po absolvování vojenské presenční služby (1937-1939). 20.května 1940 byl zatčen gestapem a vězněn až do listopadu 1940. Od ledna 1942 do konce června 1954 pracoval v Univerzitní knihovně v Olomouci, kdy od roku 1945 vykonával funkci ředitele. Následně byl do 31.12.1957 ředitelem Krajského oblastního divadla. Poté až do smrti pracoval v Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci.