Kubis Adolf

učitel, novinář, spisovatel

Kubis Adolf – učitel, novinář, spisovatel

(nar. 18. května 1876 v Brušperku; zemřel v Olomouci 25. srpna 1958) po maturitě na Slovanském gymnáziu studoval nejdříve bohosloví, ale brzy odešel na FF pražské univerzity. Byl profesorem reálky v Moravské Ostravě. V letech 1906 – 1936 byl tajemníkem Národní jednoty pro východní Moravu se sídlem v Olomouci. Hojně publikoval v tisku (Čas, Pozor, Našinec, Nový život, Studentské listy…). V letech 1927 byl členem městského zastupitelstva v Olomouci. V týmu primátora JUDr. Richarda Fischera se spolupodílel na vytvoření plánu Velké Olomouce a podporoval prof. Antonína Šprince při založení české olomoucké městské knihovny.