Kučera Jan, MUDr. - lékař, urolog, vysokoškolský učitel

lékař, urolog, vysokoškolský učitel

Kučera Jan, MUDr. - lékař, urolog, vysokoškolský učitel

(nar. 7. listopadu 1918 v Olomouci; zemřel tamtéž 22.listopadu 2004) po maturitě na Slovanském gymnáziu Olomouc v roce 1937 studoval medicínu na LF MU v Brně, na níž promoval v roce 1946. Poté působil na chirurgické klinice věhlasného profesora MUDr. Rapanta. Od roku 1948 se věnoval na LF UP urologii. Je zakladatelem olomoucké urologické školy a prvním přednostou urologické kliniky FNO. Byl rovněž hlavním odborníkem pro urologii na Ministerstvu zdravotnictví ČSR.