Kühndel Jan, PhDr. - učitel, archivář, historik, muzejník

učitel, archivář, historik, muzejník

Kühndel Jan, PhDr. - učitel, archivář, historik, muzejník

(nar.29. září 1889 v Lošticích; zemřel v Prostějově 4. února 1920) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1908 studoval Učitelský ústav v Příboře. Poté učil na prostějovských školách. V roce 1928 dokončil univerzitní studia MU v Brně a od roku 1930 byl správcem a následně do roku 1950 ředitelem městského archívu a muzea v Prostějově. Ve svém rodišti Lošticích se podílel na budování muzea, připomínající tamního slavného rodáka prof. Jana Havelku. Předmětem jeho zájmu byly hospodářské dějiny a vývojem výtvarného umění v regionu Hané. Jeho obsáhlé dílo představuje pře 100 titulů. Byl rovněž redaktorem Ročenky městského muzea v Prostějově, publikoval i ve Zprávách VSMO.