Lipčík Antonín, MUDr., Doc., - vysokoškolský učitel, lékař – neurolog

vysokoškolský učitel, lékař – neurolog

Lipčík Antonín, MUDr., Doc., - vysokoškolský učitel, lékař – neurolog

(nar. 7. října 1917 v Olomouci; zemřel 4. listopadu 1984 v Bratislavě) je absolventem Slovanského gymnázia z roku 1936. Po vysokoškolských studiích působil v letech 1946-1951 na neurologické klinice FN v Olomouci a do konce svého života se podílel na výchově nových generací lékařů na LF UP.