Losenický Zbyněk - středoškolský profesor, sportovní činitel

středoškolský profesor, sportovní činitel

Losenický Zbyněk - středoškolský profesor, sportovní činitel

(nar. 23. ledna 1909 v Rakovníku; zemřel v Olomouci 10. října 1971) byl od mládí velmi aktivní v Sokole. Po absolvování reálky ve svém rodišti vystudoval v letech 1927 - 1932 matematiku a tělesnou výchovu na UK v Praze. Od roku 1930 byl zástupcem mezinárodního letního tábora YMCA na Sázavě. Podílel se na založení basketbalového oddílu v Přerově (1936). Následně učil několik let na gymnáziu v Příboře, odkud byl po záboru pohraničí v roce 1939 přeložen na Slovanské gymnázium Olomouc, kde byl profesorem matematiky a tělesné výchovy a zejména coby oblíbený „Losenda“ organizátorem dobrovolných sportovních studentských aktivit. Působil i jako vysokoškolský lektor na UP.