Losíková Vlastimila, roz. Vraná

profesorka Slovanského gymnázia, knihovnice

Losíková Vlastimila, roz. Vraná - profesorka Slovanského gymnázia, knihovnice

(nar. 4. února 1904 v Hodoníně; zemřela v Olomouci 25. února 1955) Po studiích na státní reálce v Jičíně (maturovala v roce 1922) studovala češtinu a francouzštinu na FF UK v Praze. Během své pedagogické praxe působila mj. v letech 1934 – 1935 a 1945 – 1949 i na Slovanském gymnáziu. Od 1. 9. 1949 pracovala v bibliografickozpravodajském oddělení Univerzitní knihovny v Olomouci.