Musil Jiří, PhDr., CSc., Mgr. - klinický psycholog, univerzitní profesor

klinický psycholog, univerzitní profesor

Musil Jiří, PhDr., CSc., Mgr. - klinický psycholog, univerzitní profesor

(nar. 26. listopadu 1941 v Olomouci) po maturitě na Slovanském gymnáziu (tehdy JSŠ tř. Jiřího z Poděbrad) v roce 1958 absolvoval i SHŠ v Mar. Lázních (mat. 1960). Následně vystudoval obor klinická psychologie na UK v Praze a na ILF specializaci psychoterapie a diagnostika. Působil jako klinický psycholog mj. ve VN Plzeň, PL Opava, NsP Bruntál a Nový Jičín. Vedl Krajskou psychologickou laboratoř a je soudním znalcem v oboru psychologie. Přednášel na UP Olomouc, TU Trnava a UTB Zlín. Po celou dobu své praxe hojně publikoval v odborném tisku, absolvoval stáže, příp. přednášel na univerzitách v SRN, Belgii, Itálii, Rakousku, v Nizozemí a Irsku. Je členem oborových rad univerzit v Trnavě a v Bratislavě. Na CIC v Římě ustanoven jako Professor Ordinárius v oboru sociální psychologie. Prof. Musil byl ve dvou funkčních obdobích předsedou VSMO. Ve svých aktivitách (přednášky, symposia, publikace) dával prostor osobnostem v minulém režimu umlčovaným a perzekvovaným (např. dr. Cyrilu Stejskalovi).

(Jako zajímavost uvádím, že prapředek prof. Jiřího Musila, mlynář v Bohuňovicích, byl členem komitétu českých osobností, jednajících s administrativou císařského dvora ve Vídni o zřízení gymnázia se „slovanským“ jazykem vyučovacím v Olomouci. Na Slovanském gymnáziu studuje od té doby již pátá generace rodu Musilova-Blumova).