Navara František, PaedDr. - charismatický učitel, hudební skladatel a spisovatel

charismatický učitel, hudební skladatel a spisovatel

Navara František, PaedDr. - charismatický učitel, hudební skladatel a spisovatel

(nar. 9. března 1912 v Olomouci; zemřel tamtéž 8. září 1989) po maturitě na České reálce Olomouc v roce 1930 a pedagogickém vzdělání působil krátce jako učitel v Náměšti na Hané, pak na Slovensku a od roku 1939 až do odchodu do důchodu v holické škole v Olomouci. Ve škole založil loutkové divadlo,, vedl pěvecký sbor, školní orchestr i výtvarné kroužky. Psal pohádkové hry pro rozhlas a loutkové divadlo, publikoval ve Stráži lidu. Rovněž psal texty k populárním písním Waldemara Matušky a Pavla Nováka. Je rovněž autorem cca 150 hudebních textů vysílaných v rozhlase.