Neubauer Zdeněk, JUDr.

právník, filosof a vysokoškolský učitel

Neubauer Zdeněk, JUDr. - právník, filosof a vysokoškolský učitel

(nar. 2. srpna 1901 v Plzni; zemřel v Praze 20. února 1956) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1919 vystudoval práva, která téměř po celý život přednášel na MU v Brně a na UK v Praze. Specializoval se na ústavní a správní právo, byl uznávaným odborníkem v právní filosofii.