Ošťádal Jan, JUDr. - advokát, starosta Národní jednoty a Matice školské v Olomouci

advokát, starosta Národní jednoty a Matice školské v Olomouci

Ošťádal Jan, JUDr. - advokát, starosta Národní jednoty a Matice školské v Olomouci

(nar. 23. října 1864 ve Věrovanech; zemřel v Olomouci dne 4. ledna 1927) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1883 studoval v Praze práva. Po promoci se od roku 1895 usadil natrvalo v Olomouci. Od studentských let se horlivě zúčastňoval národního a politického života. Byl mimořádně aktivní v Sokole, v roce 1892 spoluzakládal Politický spolek pro severní Moravu, od roku 1903 byl starostou Národní jednoty a od roku 1909 předsedal Matici školské (od roku 1912 byl předsedou Ústřední záložny rolnické se sídlem v Olomouci. V letech 1907 – 1914 byl prvním předsedou České okresní školské rady v Olomouci. Významně se zasloužil o zřízené Matiční české reálky a Dívčího reformního reálného gymnázia v Olomouci. Po vzniku ČSR byl zvolen do správní komise města Olomouce a do České obchodní komory. Zemřel v Olomouci 4. ledna 1927.