Palkovský Edmund, JUDr.

právník, český regionální politik

Palkovský Edmund, JUDr. - právník, český regionální politik

(nar. 17. října 1858 v Brušperku u Frýdku-Místku; zemřel v Ostravě 7. dubna 1930) prožil dětství ve svém rodišti, odkud odešel do Olomouce. Na Slovanském gymnáziu maturovat v roce 1878. Po studiu práv na UK v Praze zahájil advokátní praxi v Brně a následně v Hranicích na Moravě. V roce 1890 zahájil činnost první samostatné české advokátní kanceláře v Moravské Ostravě, kde hájil české národní zájmy politické, kulturní spolku Moravský klub (v letech 1903 - 1907 byl jeho předsedou). Spoluzakládal a byl prvním starostou Sokola v Moravské Ostravě (1891), jako předseda ostravské pobočky Ústřední matice školské se zasazoval o zřízení prvního českého gymnázia a dalších českých škol. Podporoval i české divadelní aktivity, byl zakladatelem spolku pro Národní dům a dlouholetým funkcionářem Matice ostravské (v letech 1901 – 1920 byl jejím starostou).