Pechoč Karel - stř. profesor, významný přírodovědec a popularizátor vědy

stř. profesor, významný přírodovědec a popularizátor vědy

Pechoč Karel - stř. profesor, významný přírodovědec a popularizátor vědy

(nar. 30. 12. 1899 v Praze; zemřel v Olomouci 4. 8. 1938) po studiích na Univerzitě Karlově a delším působení na gymnáziu ve slovenské Kremnici byl v letech 1935 - 1938 profesorem Slovanského gymnázia, v jehož přírodovědném kabinetě při experimentování tragicky skonal. Jeho životní cestu předurčili filosofové T. G. Masaryk, jenž mu dal metodu myšlení a určil ideál jeho charakteru a Emanuel Rádl, který v něm probudil smysl pro korektní argumentaci a věcnost. Uměl zaujmout svým výkladem, podněcovat posluchače k myšlení a nemluvit naplano. Byl přímý, čestný, měl odvahu být svobodný. Byl po svém zbožný, stále hledal, nikdy nelhal. Názorově byl pacifista. Od svého okolí chtěl mnoho, po sobě však žádal nejvíc. Byl autorem na svou dobu velmi kvalitních středoškolských učebnic, které v mnoha směrech měly nadčasovou platnost.