Petzold Jan

hudební pedagog a skladatel

Petzold Jan - hudební pedagog a skladatel

(nar. 11. května 1912 v Olomouci; zemřel tamtéž dne 16. srpna 1984) vyrůstal v inspirujícím muzikálním prostředí význačného sbormistra a ředitele hudební školy Antonína Petzolda (1858 – 1931), který ho od mládí vedl k hudbě. Jan po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1932 studoval hudební výchovu na MU v Brně. Posléze byl učitelem hudební školy v Olomouci a od září 1946 byl po deset let vedoucím skupiny II. houslí v Moravské filharmonii Olomouc. Současně hrál na violu v Komorním sdružení moravských filharmoniků. Je autorem klavírních skladeb, smyčcového kvartetu a skladeb pro mužské a smíšené pěvecké sbory. Pro pěvecké sbory upravoval rovněž lidové písně.